Header Ads

Thơ Tuệ Nga: Nắng Thời Gian - Mênh Mang Hương Gió


Nắng Thời Gian

Nhặt nắng thời gian trải bước mình
Lối mòn thao thức giấc Trang Sinh
Một bờ sông nhớ nhòa dư ảnh
Hai ngả sương vây mỏi viễn trình
Gọi Nắng hồn nhiên Trời Trích Địa
Tìm Trăng cựu niệm Gió Ly Đình
Vườn ai Lan Ngọc dâng mầu nhớ !
Nhặt Nắng chiều xa thả Bến Quỳnh ...

Tuệ NgaMênh Mang Hương Gió

Người đi lời chẳng hẹn ai
Ngõ Xuân trắng một cành Mai đầu tường
Ai bâng khuâng ... Gió Trầm Hương !
Bài thơ nửa đoạn giọt sương âm thầm ...

Cỏ xanh nhớ gót hài xuân
Thời, Không ai đếm bao lần Thu qua !
Sáng ra vườn nở đầy Hoa
Tách Trà, buổi sớm sương pha nắng hồng, 

Nghe lòng một thoáng lâng lâng
Đường về Xóm Phượng ! Tiết Xuân dịu dàng
Mênh Mang Hương Gió ... Mênh Mang !
Dư Âm Sợi Nhỏ Tơ Đàn ... Mây Qua ...

Tuệ Nga


No comments

Powered by Blogger.