Header Ads

101 Truyện Thiền: 75 - Tánh Nóng Giận


75. Tánh Nóng Giận

Có một người thiền sinh
Gặp Bankei để hỏi:
“Con có tánh nóng giận
Làm sao chữa cho khỏi."

“Con có cái thật lạ”
Thầy Bankei trả lời
“Con hãy lấy cái đó
Và đưa cho thầy coi."

Người thiền sinh lại nói:
“Ngay bây giờ không được
Không thể đưa thầy coi
Vì nó đến bất chợt.”

Bankei kết luận rằng:
“Không phải là tánh thật
Vì không thể cho xem
Vào lúc nào cũng được

Khi sinh ra không có
Cha mẹ cũng không cho
Con suy nghĩ kỹ xem
Làm sao mà có nó."

          oOo

Không phải là bản tánh
Có từ lúc bẩm sinh
Không phải từ cha mẹ
Đã truyền lại cho mình.

Đó là điều học được
Có điều hay cái dở
Hãy giữ lại điều hay
Và bỏ đi cái dở.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 9 tháng 3, 2020)

Một thiền sinh đến than phiền với Bankei: “Thưa thầy, con có cái tánh nóng giận không kiểm soát được. Con phải làm sao để sửa nó.”

“Con có một cái thật lạ,” Bankei trả lời. “Đưa cho thầy coi thử.”

“Ngay bây giờ thì con không đưa cho thầy coi được,” thiền sinh trả lời.

“Khi nào thì con cho thầy coi được?” Bankei hỏi.

“Nó đến bất chợt,” thiền sinh trả lời.

“Vậy thì,” Bankei kết luận, “nó nhất định không phải bản tính thật của con. Nếu nó là bản tính thật, thì con có thể cho thầy coi bất kỳ lúc nào. Khi con sinh ra con không có nó, và cha mẹ con không cho con cái đó. Hãy nghĩ lại xem.”

Temper

A Zen student came to Bankei and complained: “Master, I have an ungovernable temper. How can I cure it?”

“You have something very strange,” replied Bankei. “Let me see what you have.”

“Just now I cannot show it to you,” replied the other.

“When can you show it to me?” asked Bankei.

“It arises unexpectedly,” replied the student.

“Then,” concluded Bankei, “it must not be your own true nature. If it were, you could show it to me at any time. When you were born you did not have it, and your parents did not give it to you. Think that over.”1 comment :

  1. Bài viết giáo dục tâm nhân cách quá chí lý.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.