Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 22 - Ong Mật, Tò Vò và Ong Vò Vẽ


Ong Mật, Tò Vò và Ong Vò Vẽ

Có một số lượng mật ong
Ở một lỗ rỗng bên trong cây già
Tò Vò nói của chúng ta
Nhưng Ong cũng nói mật là của tôi.

Tranh luận gay gắt để rồi
Nóng như ngọn lửa châm mồi chiến tranh
Ra toà giải quyết cho nhanh
Thẩm phán Vò Vẽ phân minh đôi đàng.

Nhân chứng thì khai báo rằng
Thấy loài có cánh thân vàng sọc đen
Vo ve cánh vỗ nghe quen
Ai ai cũng nghĩ ngay liền là Ong.

Luật sư Tò Vò cãi rằng
Mô tả như thế rõ ràng phe ta
Qua những bằng chứng đưa ra
Thẩm phán quyết định để qua sáu tuần.

Sau khi hết hạn sáu tuần
Phiên toà tái nhóm đến phần kê khai
Kiến được đầu tiên trình bày
Ong già kiểm chứng thưa ngay trước toà

"Tôi có một đề nghị là
Hai bên ra sức để mà chứng minh
Mật kia là của bên mình
Thì phải xây tổ để trình toà xem."

Tò Vò phản đối ầm lên
Thẩm phán Vò Vẽ hiểu liền lý do
Bởi vì cái tổ Tò Vò
Nhỏ bé không thể làm kho mật đầy.

Bài học của câu chuyện này
Khả năng chứng tỏ bằng ngay việc làm. 

Bùi Phạm Thành
(ngày 9 tháng 4 năn 2021)The Bees And Wasps And The Hornet
by Aesop

A store of honey had been found in a hollow tree, and the Wasps declared positively that it belonged to them. The Bees were just as sure that the treasure was theirs. The argument grew very pointed, and it looked as if the affair could not be settled without a battle, when at last, with much good sense, they agreed to let a judge decide the matter. So they brought the case before the Hornet, justice of the peace in that part of the woods.

When the Judge called the case, witnesses declared that they had seen certain winged creatures in the neighborhood of the hollow tree, who hummed loudly, and whose bodies were striped, yellow and black, like Bees.

Counsel for the Wasps immediately insisted that this description fitted his clients exactly.

Such evidence did not help Judge Hornet to any decision, so he adjourned court for six weeks to give him time to think it over. When the case came up again, both sides had a large number of witnesses. An Ant was first to take the stand, and was about to be cross-examined, when a wise old Bee addressed the Court.

"Your honor," he said, "the case has now been pending for six weeks. If it is not decided soon, the honey will not be fit for anything. I move that the Bees and the Wasps be both instructed to build a honey comb. Then we shall soon see to whom the honey really belongs."

The Wasps protested loudly. Wise Judge Hornet quickly understood why they did so: They knew they could not build a honey comb and fill it with honey.

"It is clear," said the Judge, "who made the comb and who could not have made it. The honey belongs to the Bees."


Ability proves itself by deeds.


No comments

Powered by Blogger.