Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 25 - Đứa Bé Và Cây Lá Gai


Đứa Bé Và Cây Lá Gai

Bé trai bị cây lá gai
Đâm tay đau quá chạy ngay về nhà
Khóc nhè rồi đưa tay ra
Cho Mẹ hôn, thổi thế là khỏi ngay.

Mẹ khuyên em bé thế này
"Nếu gần lá ấy thì ngay thức thì
Đừng sờ, túm chặt một khi
Nó sẽ mềm chẳng làm gì được con."

Làm việc nếu muốn thành công
Phải gắng hết sức mới mong công thành.

Bùi Phạm Thành
(ngày 10 tháng 4 năm 2021)
The Boy And The Nettle
by Aesop

A Boy, stung by a Nettle, ran home crying, to get his mother to blow on the hurt and kiss it.

"Son," said the Boy's mother, when she had comforted him, "the next time you come near a Nettle, grasp it firmly, and it will be as soft as silk."


Whatever you do, do with all your might.


No comments

Powered by Blogger.