Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 23 - Chim, Thú Rừng Và Dơi


Chim, Thú Rừng và Dơi

Chim và thú rừng đánh nhau
Không thể có thoả hiệp nào cản ngăn
Tất cả đều rất hung hăng
Móng vuốt sắc bén, nhe răng xông vào.

Sự việc ở buổi ban đầu
Ngỗng bị Cáo bắt ăn đâu cũng nhiều
Thú rừng cũng nói lên điều
Đại Bàng giết hại Thỏ nhiều kém chi.

Và rồi những con Cú thì
Bắt bao nhiêu Chuột kém gì ai đâu
Chuột, Thỏ, Gà, Ngỗng hàng đầu
Cho kẻ thắng cuộc đang cầu món ăn.

Nhà Dơi đứng giữa cán cân
Chim thắng thì ngả theo gần bên chim
Nhưng khi bên thú mạnh lên
Bỏ chim, Dơi lại theo liền thú kia.

Hoà bình cũng đến một khi
Chim, thú họp lại nói về lũ Dơi
Là loài gian dối nhất đời
Nên cùng đánh đuổi không lời thứ tha.

Dơi đành trốn ở trong nhà
Hoang tàn ẩm thấp để mà ẩn thân
Ban ngày trốn nơi tối tăm
Ban đêm mới dám âm thầm bay ra.

Mới hay những kẻ gian tà
Không thể có một ai là bạn thân.

Bùi Phạm Thành
(ngày 9 tháng 4 năm 2021)
The Birds The Beasts And The Bat
by Aesop

The Birds and the Beasts declared war against each other. No compromise was possible, and so they went at it tooth and claw. It is said the quarrel grew out of the persecution the race of Geese suffered at the teeth of the Fox family. The Beasts, too, had cause for fight. The Eagle was constantly pouncing on the Hare, and the Owl dined daily on Mice.

It was a terrible battle. Many a Hare and many a Mouse died. Chickens and Geese fell by the score—and the victor always stopped for a feast.

Now the Bat family had not openly joined either side. They were a very politic race. So when they saw the Birds getting the better of it, they were Birds for all there was in it. But when the tide of battle turned, they immediately sided with the Beasts.

When the battle was over, the conduct of the Bats was discussed at the peace conference. Such deceit was unpardonable, and Birds and Beasts made common cause to drive out the Bats. And since then the Bat family hides in dark towers and deserted ruins, flying out only in the night.


The deceitful have no friends.


No comments

Powered by Blogger.