Header Ads

Nhớ Về Bố - In Memory of a Special Dad


In Memory of a Special Dad

Thinking of you and missing you
on this, your special day
and wishing I'd said all the things
I never got to say.

Because it seem I took your love
for granted, that I know
I only wish that I told you then
how much I love you so.

For if I ever need you
you'd never turn your back
you'd pick me up each time I'd fall
and put me back on track.

And since you've gone I miss you so
and realize what I had
a parent with a heart of gold
the world's most special Dad.

Không biết tên tác giả
Nhớ về Bố

Trong ngày của Bố hôm nay
Con nhớ về Bố những ngày xa xưa
Biết bao lời con muốn thưa
Nhưng đã lỡ dịp nên chưa ngỏ lời.

Bởi con nghĩ ở trên đời
Bố nào mà chẳng là người thương con
Ước sao khi Bố vẫn còn
Con nói với Bố con thương Bố nhiều.

Quản chi mưa gió, sớm chiều
Khi con vấp ngã Bố đều đỡ nâng
Giúp con giữ vững tâm, thân
Giúp cho con được thành công nên người.

Giờ đây đã quá xa rồi
Con mới nhận thấy mất người Bố yêu
Nhớ thương Bố biết bao nhiêu
Tuyệt vời người Bố con yêu nhất đời.

Bùi Phạm Thành
(Đặc San Lâm Viên)Powered by Blogger.