Header Ads

Chiều Hành Quân Qua Suối Sâu


Từ Suối Sâu đổ quân lên Lào Táo
Rượt mấy thằng du kích bở hơi tai.
Qua Trung Hưng, về Bàu Lớn, Mít Nài
Con suối nhỏ chảy miệt mài xa lạ.

Trưa dừng quân trong khu vườn xanh lá,
Lòng nhủ thầm, cuộc chiến thiệt chua cay.
Cho thằng 2 lên án ngữ Bàu Mây,
Mình tìm chỗ bóng cây ngồi đỡ mệt.

Thằng du kích dễ chừng không sợ chết,
Thấy quan anh ngồi nghỉ, nó lẻn về
Gài quả mìn - Tính làm chuyện u mê,
Bị thám sát bắt, chọc quê rồi … khóc.

Nó quá trẻ chưa biết đời gai góc.
Mình lại bàn chuyện triết lý kỳ khôi.
Đem nó lại đây, qua hỏi vài lời,
Sao ngu dại đi làm “nghề du kích”.

Mầy hứa đi em, đừng theo bọn địch,
Về học hành để thấy chút tương lai.
Cuộc chiến gian truân này sẽ còn dài
Lo học tập để ngày mai bớt khổ.

“Báo thẩm quyền, nó học hành dang dở.
Vì mê chơi nên bị dụ bỏ nhà,
Nó khóc xin về, mình cũng nên tha.
Quê thằng nhỏ tận bến phà Thủ Ngữ.”

Chưa cạn cà phê, đã đầy tâm sự,
Cuộc chiến này là hậu quả tham lam
Của đám con hoang “Giải phóng miền Nam”
Dân no ấm sao mày đòi giải phóng.

Con bà mày, lũ da chì bụng ỏng,
Mày có ngon, ra “bạc cú” tay đôi.
Ẩn núp, chém vè trong đám cỏ hôi,
Oải chè đậu thằng cù lôi chết tiệt.

Nhắc tới mày là tao rầu hết biết,
Mày nhân danh ai bắn giết lung tung.
Pháo kích, mìn chông rồi nói “anh hùng”,
Thiệt là chán, tụi mày khùng quá thể.

Chiều Lào Táo nắng buồn trôi rất trễ,
Lệnh rút quân qua Suối Cụt đường về.
Gọi thằng 3 nằm ém lại bờ đê.
Khuya du kích lẻn về là hốt chắc,

Ôi chiến tranh và trò chơi cút bắt…

Củ Chi 1971
Lê Tấn Dương
(Đặc San Lâm Viên)Powered by Blogger.