Header Ads

Lời Ru Mẹ Việt Nam
Bài hát: Lời Ru Mẹ Việt Nam
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Tuệ Nga
Hát: Quỳnh Lan
(Download bản nhạc)

À ơi ! Lời ngọt Mẹ hiền
Tiếng ru ấm cả ba miền núi non
Mẹ tươi lòng ngát như son
Tay thơm mẹ mở ngàn trang sử vàng
Mẹ hiền ! Ôi Mẹ Việt Nam
Tình thương muôn sợi tơ đàn mẹ rung
Dậy con nghĩa núi, tình sông
Dậy con nhớ gốc khơi dòng liệt oanh
Nhánh sông sầu mấy khúc quanh
Trăng mờ, nước tủi dân lành máu tuôn
Giờ đây tiếng Mẹ trầm buồn
Hai miền u tối, một nguồn đau thương
Mẹ hiền đức sáng như gương
Hoa Nhân Ái nở trong vườn con tươi
Mẹ ru tiếng hát tuyệt vời
Mẹ ru tiếng hát lòng đời ươm hoa ....

Tuệ NgaPowered by Blogger.