Header Ads

Từ Dòng Sông TrăngNhạc Phẩm: Từ Dòng Sông Trăng
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Vĩnh Điện
Hát: Diệu Hiền

Từ dòng sông trăng đó
Hoa ngủ quên kiếp sầu
Từ dòng sông trăng đó
Đá trầm lời biển dâu
Từ dòng sông trăng đó
Thơ ngát Ý Nguyện Cầu ...

Đêm mơ dưới ánh trăng thâu
Quẩy Kinh ai đổ trên cầu nhân sinh
Sáng ra thức giấc hỏi mình
Là Hư hay Ảo, cội hình phù du

Từ dòng sông trăng đó
Đá ướm hỏi lòng Thu
Vàng rơi bao kiếp nữa
Cây đứng lặng trầm tư
Sắc Không Vô Hình Tướng
Sao hỏi có vàng thu?

Từ Dòng Trăng vô lượng
Kinh Hoa nở muôn mùa
Từ dòng Kinh thi hóa
Tiếng đời êm tiếng Thơ

Đêm qua chợp giấc lại mơ
Quẩy Kinh ai đổ bên bờ Suối Hoa
Tiếng Chim hót giữa rừng xa
Âm thanh lảnh lót Ngân Hà Sông Trăng...

Tuệ Nga


Powered by Blogger.