Header Ads

Tháng Chín Nhìn Mặt Trời


Tháng chín nhìn mặt trời bên kia biển
Hy Lạp đỏ hồng thần thoại hiển linh
Thành xưa đền cũ ngàn năm lịch sử
Nét uy nghi hồn dân tộc sáng ngời

Người về đó tiếng gọi mời thao thức
Đá mòn xưa còn in dấu hùng anh
Non nước đẹp sử xanh đầy hào kiệt
Trước oai linh du khách chẳng nên lời

Nghe đâu đó thức dậy hồn dân tộc
Thiêng liêng bầu trời bao trọn tâm can
Những trang sử cha ông như ngời sáng
Thoáng chút đau thương pha lẫn ngậm ngùi

Tháng chín nhìn mặt trời bên kia biển
Đỏ hồng con tim biền biệt vọng về
Những tiếng gọi non sông từ đất Việt
Biết tỏ cùng ai, nước lạ, người xa …

thy an
(Đặc San Lâm Viên)


Powered by Blogger.