Header Ads

Quanh Đây - Around The Corner


Đã khá lâu, từ dạo tháng 7 năm 2002, có một bạn gửi cho tôi xem bài thơ Around The Corner của Henson Towne. Bài thơ thật hay khiến tôi ngẫu hứng dịch bài ấy sang tiếng Việt.

Bao nhiêu năm đã trôi qua. Hôm nay bỗng dưng nhớ lại bài thơ, lục tìm trong máy thì vẫn còn đây. Nếu là chuyện ngày xưa thì có lẽ bài thơ chép trên trang giấy đã úa vàng, nhưng bài thơ này vẫn còn nguyên nét chữ và bạn bè quanh phố vẫn còn thỉnh thoảng gặp nhau.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, nét thời gian đã in hằn trên nét mặt mọi người, nhưng dáng xưa vẫn còn đó, giọng nói, tiếng cười vẫn không mấy đổi thay, nhìn mặt vẫn còn nhớ tên được nhiều người ...

Tuy bài thơ đã được đăng ở những nơi khác, nhưng hôm nay, chép lại bài thơ này đăng lên đây như để ghi lại những kỷ niệm đẹp của những năm tháng đã qua.


Around The Corner

Around the corner I have a friend,
In this great city that has no end.
Yet days go by and weeks rush on,
And before I know it, a year is gone.

And I never see my old friend's face;
For life is a swift and terrible race.
He knows I like him just as well
As in the days when I rang his bell.

And he rang mine. We were younger then,
And now we are busy, tired men.
Tired with playing a foolish game,
Tired with trying to make a name.

"Tomorrow," I say, "I will call on Jim,
Just to show that I'm thinking of him."
But tomorrow comes-and tomorrow goes;
And the distance between us grows and grows.

Around the corner! Yet miles away...
"Here's a telegram, sir ..." "Jim died today."
And that's what we get - and deserve in the end.
Around the corner, a vanished friend.

Charles Hanson Towne (1877-1949)
Quanh Ðây

Quanh đây ta có bạn hiền,
Cùng chung một phố nhưng biền biệt xa.
Từng ngày lặng lẽ trôi qua,
Quanh đi quẩn lại thế là một năm.

Lâu rồi cũng chẳng ghé thăm,
Bù đầu trong việc làm ăn mỗi ngày.
Dẫu rằng tình bạn còn đây,
Nhưng không có được những ngày gặp nhau.

Nhớ xưa khi tóc xanh màu,
Gọi nhau thăm hỏi những câu thân tình.
Bây giờ mỏi mệt thân mình,
Nhọc nhằn theo đuổi bóng hình lợi danh .

“Ngày mai tôi sẽ gọi anh,
Hỏi thăm bạn cũ chút tình đồng môn.”
“Ngày mai” rồi cũng qua luôn,
Và rồi như thể dặm trường cách xa.

Hôm nao thư gửi đến nhà,
Mới hay bạn đã lià xa cõi đời.
Từ nay đến cuối cuộc đời,
Quanh đây đã vắng bóng người bạn xưa.

Bùi Phạm Thành (7/11/2002)
Powered by Blogger.