Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #35 - Miso Chua


Có thể nói, thế hệ của chúng ta, cũng như nhiều thế hệ trước, đã trải qua biết bao nhiêu biến động và tác hại do thiên nhiên cũng như do loài người tạo ra. Thiên tai thì xảy ra không thường xuyên, và ngắn hạn. Thế nhưng con người với lòng tham, sân, si đã gây ra biết bao nhiêu là đổ vỡ và đau thương hầu như ở khắp nơi trên thế giới. Tàn khốc nhất là chiến tranh, và ảnh hưởng lâu dài của nó.

Thế cho nên, luân lý, đạo đức, và tôn giáo luôn luôn khuyên bảo con người nên đối xử với nhau như tình anh em, hay ít ra cũng đối xử công bằng với tất cả mọi người xung quanh.

Thế nhưng, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều nhận thấy rằng con người ta không thể dễ dàng đối xử công bằng với người xung quanh; nhất là đối với những người có liên hệ thứ bậc với nhau như con cái và cha mẹ hay ông bà, trò và thầy, người trẻ và người già, nam và nữ, vân … vân ... Bởi vì đó là căn bản giáo dục và văn hoá của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, bởi vì văn hoá, cũng như phong tục, tập quán thường không đưa ra những điều luật hoặc quy tắc đối xử rõ ràng, thế cho nên chúng ta phải dựa vào lý trí và sinh hoạt xã hội để đối xử cho hợp tình, hợp lý. 

Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án thiền số 51 có tên là “Miso Chua", nói về cách đối xử trong liên hệ thầy trò của người Á Đông.


No comments

Powered by Blogger.