Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #16 - Hãy Mở Kho Tàng Của BạnNhà Phật vẫn thường nói “Con người ta ai cũng có Phật tánh, và ai cũng có thể đạt được trạng thái Giác Ngộ, để trở thành Phật." Bởi vì ý nghĩa chính của chữ “Phật", phiên âm từ chữ Bodhi của tiếng Phạn, âm Nôm là Bồ Đề, chỉ trạng thái tỉnh thức và hiểu rõ. Từ ngữ Hán-Việt gọi là Giác Ngộ.

Bởi vì ai cũng có Phật tánh, cũng như có sẵn báu vật trong nhà, thì chỉ cần tự mở kho tàng của mình, hay tự đốt ngọn đuốc để soi đường, đi đến Giác ngộ. 

Thế nhưng, con người bình thường như chúng ta lại thường chìm đắm trong vô minh, trong u mê, và rồi mải miết đi tìm chân lý ở đâu đó, bên ngoài ... 

Đặc San Lâm Viên mời quý nghe câu chuyện bên tách trà, công án Thiền thứ 26 trong tập 101 Câu Chuyện Thiền. Công án có tên là “Hãy Mở Kho Tàng Của Bạn"No comments

Powered by Blogger.