Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 103 - Con La Khoe Khoang


Con La Khoe Khoang

Một con La được nghỉ ngơi
Ăn ngon, mạnh khoẻ, nên thời tự kiêu:
"Tôi cảm thấy rõ một điều
Cha tôi là kẻ thắng nhiều cuộc đua
Tôi đây anh dũng có thừa
Hiên ngang nòi giống chẳng thua ai nào."

Hôm sau nai nịt buộc vào
Con La giờ mới nghẹn ngào thở than
Rằng: "Tôi thực sự đã lầm
Cha Lừa tôi đó cũng tầm thường thôi."

Mới hay nói phải lựa lời
Khoe khoang quá mức kẻ cười, người chê.

Bùi Phạm Thành
(ngày 6 tháng 5 năm 2021)


Chú thích:
La là con vật được sinh ra với cha là Lừa và mẹ là Ngựa.

The Mule
by Aesop

A Mule had had a long rest and much good feeding. He was feeling very vigorous indeed, and pranced around loftily, holding his head high.

"My father certainly was a full-blooded racer," he said. "I can feel that distinctly."

Next day he was put into harness again and that evening he was very downhearted indeed.

"I was mistaken," he said. "My father was an Ass after all."


Be sure of your pedigree before you boast of it.


No comments

Powered by Blogger.