Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 98 - Khỉ và Lạc Đà


Khỉ Và Lạc Đà

Trong lễ mừng chúa sơn lâm
Khỉ được mời để ra làm trò vui
Khỉ liền đứng ra trổ tài
Quay cuồng điệu vũ chẳng ai sánh bằng.

Muôn thú hoan hô tưng bừng
Lạc đà thấy vậy đem lòng tị ghen
Nhảy vậy có gì đáng khen
Lạc đà sẽ nhảy cho xem một bài.

Đứng hai chân để trổ tài
Bắt đầu biểu diễn xem ai sánh bằng
Nhưng xem ra thật nhố nhăng
Mình thô, cổ ngoẹo, chân cong vụng về
Dưới chân bộ móng nặng nề
Xem ra kiểm soát có bề khó khăn
Lướt qua mặt chúa sơn lâm
Khiến cho muôn thú hét ầm đuổi ra.
Lúc món ăn nhẹ dọn ra
Xương sườn và bướu Lạc đà còn tươi.

Cố gắng làm cho hơn người
Hoá ra trò khỉ hại đời có khi.

Bùi Phạm Thành
(ngày 27 tháng 4 năm 2021)

The Monkey And The Camel
by Aesop

At a great celebration in honor of King Lion, the Monkey was asked to dance for the company. His dancing was very clever indeed, and the animals were all highly pleased with his grace and lightness.

The praise that was showered on the Monkey made the Camel envious. He was very sure that he could dance quite as well as the Monkey, if not better, so he pushed his way into the crowd that was gathered around the Monkey, and rising on his hind legs, began to dance. But the big hulking Camel made himself very ridiculous as he kicked out his knotty legs and twisted his long clumsy neck. Besides, the animals found it hard to keep their toes from under his heavy hoofs.

At last, when one of his huge feet came within an inch of King Lion's nose, the animals were so disgusted that they set upon the Camel in a rage and drove him out into the desert.

Shortly afterward, refreshments, consisting mostly of Camel's hump and ribs, were served to the company.


Do not try to ape your betters.


No comments

Powered by Blogger.