Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 90 - Sư Tử và Người


Sư Tử Và Người

Ngày kia Sư Tử và người
Tình cờ chung lối qua nơi khu rừng
Cãi cọ, tranh luận, tưng bừng
Khoe khoang đồng loại oai hùng thông minh.

Đến khu trống có tượng hình
Thần Héc-Quyn đứng bẻ hàm mãnh sư
Người chỉ tượng nói: "Thấy chưa
Người mạnh, vua thú cũng như sáp mềm."

"Ha ha" Sư Tử cười lên:
"Bởi vì tượng đó làm nên bởi người
Nếu mà Sư Tử chúng tôi
Làm tượng thì đã khác rồi người ơi."

Ý nghĩa câu chuyện trên đời
Thuỳ thuộc quan niệm của người kể thôi.

Bùi Phạm Thành
(ngày 24 tháng 4 năm 2021)

The Man And The Lion
by Aesop

A Lion and a Man chanced to travel in company through the forest. They soon began to quarrel, for each of them boasted that he and his kind were far superior to the other both in strength and mind.

Now they reached a clearing in the forest and there stood a statue. It was a representation of Heracles in the act of tearing the jaws of the Nemean Lion.

"See," said the man, "that's how strong we are! The King of Beasts is like wax in our hands!"

"Ho!" laughed the Lion, "a Man made that statue. It would have been quite a different scene had a Lion made it!"


It all depends on the point of view, and who tells the story.


No comments

Powered by Blogger.