Header Ads

Ma Đói Gặp Quỷ Dịch


dao kỷ niệm cứa vào da
chảy máu
đau
máu đỏ trên da vàng
bỗng nghe thương đồng hương đói khổ

chui qua hàng rào
tìm đường sống
mùa dịch không miếng ăn
trốn
bất kể bao nhiêu tờ chỉ đạo chất thành đống

bánh mì cãi nhau là thực phẩm
mua sữa cho con quá trần ai
con ma đói gặp con quỷ dịch
khổ
dân cắn răng tuyệt vọng

covid quá gian manh
làm sao chống nó bằng kẽm gai rào chắn
dân chờ mãi thuốc tiêm và chút ít tiền
chứ chẳng đòi tượng đài
để tuyên dương anh hùng y tế
chết.

thy an
No comments

Powered by Blogger.