Header Ads

Thơ Tuệ Nga: Dư Ảnh - Bâng Khuâng Mưa Bụi


Dư Ảnh

Bức hoạt kê đời ai vẽ khung
Bài Thơ Hoài Cảm ! Ý không cùng ...
Biển xanh vẫn mãi mầu băng giá
Trời rộng sao đầy nét ảo lung
Mắt vọng quê xa Bờ Hải Lý 
Bụi nhòa phố lạ Nhạc Trầm Cung
Sầu dâng thao thức ... Hồn Ly Khách !
Dư Ảnh Chập Chờn : Cánh Phượng Rung ...

Tuệ Nga
Bâng Khuâng ...
    Mưa Bụi ...

Gió Ru Hời ! Khúc Tình Sầu !
Vườn ai Mây xám một mầu tà huy
Người đi ! ờ nhỉ, Người đi !
Khói hương bảng lảng ... Huyền Vi cõi nào ...

Thiên Hà ! Muôn triệu Cánh Sao !
Cánh nào lạc lõng ... Phương nào Thanh Phong !
Mang mang ! Như huyễn một vòng
Mở trang Cổ Sử . bềnh bồng Mây bay ...

Người Đi ! biền biệt ... Thu gầy !
Lá rơi ! Lá rụng ! Cuối ngày hoàng hôn,
Rưng rưng ... Mưa Bụi đầy hồn ...
Gửi về đâu ! Hết Nỗi Buồn Thiên Thu !

Sầu lên đỉnh Tuyết sương mù
Thơ bay muôn nẻo. Gió Ru Tình Sầu ...
Chiều lên ! Vọng tiếng Kinh Cầu !
Hồi Chuông Huyền Diệu ! Lắng sầu nhân sinh ...

Gió mênh mang ... Khúc Ru Tình !
Bâng Khuâng Mưa Bụi ... Cuối Ghềnh Nắng Phai ...

Tuệ Nga            
Oregon. Miền Tây Bắc
Vào Hạ,  2021No comments

Powered by Blogger.