Header Ads

Em Đến - Whence She ComesNhạc Phẩm: Whence She Comes
Thơ: Vương Thanh
Nhạc: Vĩnh Điện
Hát: Kim Oanh

Em Đến

Em đến như trăng, đẹp diệu huyền
Đường mây tha thướt dáng người tiên
Muôn vì tinh tú sâu lòng mắt
Hoa sóng lung linh gót bạch liên
Em đến như mây tự núi ngàn
Mang theo huyền thoại thuở hồng hoang
Thiên Hà, Bích Hải nơi Em tới
Dư hương còn đọng giữa không gian ...
Em đến với dòng suối nhạc thơ
Cao sơn lưu thuỷ tự bao giờ
Âm ba nào vọng nơi tiềm thức
Đưa mộng hồn ta đến Cõi Mơ
Em đến tỏa Hương một khoảng trời
Ngọt ngào thanh khí chốn ngàn khơi
Thuyền mơ hoài mộng từ muôn thuở
Vời vợi biển mây, trăng nhẹ trôi ...

Whence She Comes

Like the ethereal moonlight, she comes ever so softly
Amidst smoke and mist, appears an enchanting beauty
Gazing deep into her eyes, I see a sky of twinkling stars
Her lotus feet, dancing in the sea foam, sparkle from afar
Like a patch of clouds clouds from the mountains, she silently arrives
Bringing with her ancient legends since the world’s first lights
The Star River, the Jade Sea where she’d appeared
Her delicate fragrance still lingers in the atmosphere
She comes with an enchanted brook of music and poetry
Singing exotic verses as fingers dance on the harp a Grecian melody
From whence sweet voice waves resound in my subconscious
To lead my soul into a Dream World of Beauty and Love
Since her arrival, divine fragrance abounds in Nature
A friendship, affectionate and close, like music and verse
The Dream Boat’s been bearer of dreams since Time’s beginning
In a sea of clouds, the poet’s moon gently drifting…No comments

Powered by Blogger.