Header Ads

Ảnh Nghệ Thuật


Giữ thăng bằng



Phơi nhang



Tắm mưa



Đoàn lữ hành trên sa mạc



Mớm con



Chạy đua



Màu sắc của nguồn sống



Tha mồi về tổ



Phản chiếu



Mẹ con



Quăng lưới



Phơi dù



Giăng lưới



Một mình



Nước là nguồn sống



Người Hồi Giáo làm lễ



Làm ruộng



Trên đường về



Tham khảo:

https://www.boredpanda.com/best-photos-of-the-year-2019-contest-agora-images/





Powered by Blogger.