Header Ads

Bất Tử


Giữa ríu rít đạn bay, mưa bom dội,
Tấm hình hài không, có, sớm hoàn không.
Kiếp phong trần thôi trả lại non sông,
Thân người đổ bao nợ nần rũ sạch.

Giờ còn ai bên tao cười khanh khách?
Ai máu đào bay-on-nét kề nhau?
Thượng đế ôi không chứng nỗi u sầu?
Bạn bỏ bạn sao đành lòng hỡi bạn?!

Điếu thuốc này hết rồi người hỏi tạm,
Cắm môi mày lần chót, cứ vầy đi.
Để tụi tao khiêng trọn tấm tử thi.
Anh hùng tử, nghĩa hùng anh bất tử.

Mày ơi mày, phải cho tao than thở!
Đừng bắt tao nín khóc giữa đời trai.
Chôn mày đi mà đau đớn ai hoài,
Bia mộ đâu cho vợ mày kiếm lại?

Tiểu Bình
(Đặc San Lâm Viên)


Powered by Blogger.