Header Ads

Trần Đại Quang Thúc Giục Ngành Giáo Dục Của Việt NamỚi này các bác ơi
Có chuyện mới đây rồi
Chuyện của bộ Giáo Dục
Dậy con trẻ làm người.

Tôi xem thấy rõ ràng
Chủ tịt Trần Đại Quang
Ăn đại và nói đại
Có khi ngược, khi ngang.

Ông nói như thế này
Giáo dục thì phải dạy
Chuyện trong nước, ngoài nước
Cho giới trẻ ngày nay.

Khái niệm về công bằng
Cho bọn trẻ biết rằng
Lãnh đạo là trên hết
Còn toàn dân là bằng.

Khái niệm về công lý
Bọn trẻ phải hiểu kỹ
Tuân lệnh đảng là tốt
Biểu tình tù mệt nghỉ.

Khái niệm về bất công
Tài sản là cộng đồng
Ba phần cho lãnh đạo
Còn lại chia cho dân.

Các bác đã thấy chưa?
Lãnh đạo khôn có thừa
Huấn luyện cho giới trẻ
Lớn lên làm con lừa.

Nhưng mà các bác ơi
Cái chuyện ở trên đời
Nói ra thì rất dễ
Làm thì như vá trời.

Giới trẻ ở Việt Nam
Đã hiểu chuyện rõ ràng
Qua mạng lưới xã hội
Ai là kẻ gian tham.

Thế nên ở Việt Nam
Nhìn quanh đầy công an
Đang dạy cho giới trẻ
Những gì không được làm

Lãnh đạo dạy cho nhau
Vơ vét, cướp cho mau
Vài cái đảo nho nhỏ
Đem bán hết cho Tàu.

Bài giáo dục "đầu tiên"
Toàn là tiền và tiền
Cá chết và dân chết
Lãnh đạo sướng như tiên

Thôi đừng buồn bác ơi
Đừng van xin đất trời
Lãnh đạo nó biết được
Thì bác cũng toi đời.

Thế nên phải dạy con
Từ khi tuổi còn non
Cộng sản là ma quỷ
Làm nguy hại giang sơn.

Tuổi trẻ Việt Nam ơi
Hãy ghi nhớ những lời
Nhân Quyền và Dân Chủ
Tự Do cho con người.

Tuổi trẻ hãy vùng lên
Dẹp bỏ đám cầm quyền
Cho ngày mai tươi sáng
Hạnh phúc cả ba miền.

Chu Bách Việt
(Feb 7, 2017)

Mới đây, ngày 4 tháng 2 năm 2017, Chủ tịch Việt Nam, Trần Đại Quang, đã thúc giục ngành giáo dục “tập trung đào tạo những ‘công dân toàn cầu’” với lời tuyên bố tuyên bố 'Một công dân toàn cầu là công dân mà quan tâm đến những việc xảy ra không chỉ ở riêng nước mình mà ở tất cả những nước xung quanh... Và có một khái niệm về công bằng, về công lý, và có một trăn trở tới các bất công, những vấn đề xảy ra với những người dân ở nước khác.'. Tuy nhiên, những nhà hoạt động xã hội cho rằng nỗ lực này sẽ gặp khó khăn lớn do “tư duy phản biện” và “ý kiến khác chiều” không được khuyến khích ở Việt Nam.
Powered by Blogger.