Header Ads

Quà Tết


Nhìn xem quà Tết chúng tặng nhau,
Đất nước tổ tiên đem cúng tàu.
Vơ vét ôm tiền ra ngoại quốc,
Đất liền, biển, đảo có còn đâu?

Nhìn xem quà Tết của bọn giàu,
Trăm, nghìn, vạn mớ lấy ở đâu?
Tiền bạc gửi ngân hàng ngoại quốc,
Lỡ chuyện, vù bay, sống kiếp giàu.

Quà Tết lãnh đạo thật là sang,
Tặng nhau chức tước, tặng nhau quan.
Cướp đất tặng nhau xây nhà lớn,
Dân đen khiếu kiện đứng xếp hàng.

Nhìn xem quà Tết bố tặng con,
Chức lớn, nhiều lương dẫu vẫn non.
Thằng dân gầy đét lo cơm áo,
Lãnh đạo ngồi ăn cứ béo tròn.

Bắt chước người xưa chúc mấy lời,
Chúc đảng ta mau chóng hết đời.
Dân Việt cùng nhau mang quà Tết,
Cọng nhang, cây nến với nắm xôi.

Chu Bách Việt
(1/25/2017)

Chú thích: Dự theo bài Chúc Tết của cụ Tú Xương
Powered by Blogger.