Header Ads

Năm Dậu Nói Chuyện Gà


Tương truyền rằng cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có để lại câu sấm "Thân Dậu niên lai kiến Thái Bình", đại ý là đến năm Thân (Khỉ) và Dậu (Gà) thì sẽ có Hoà Bình. Chúng ta cũng hy vọng như thế.

Năm Thân đã qua, năm Dậu vừa đến. Năm mới, hy vọng mới. Hy Vọng là điều cần có trong đời sống của con người. Thế cho nên trong tận cùng của cuộc sống đầy bất trắc, Anne Frank đã viết trong quyển nhật ký của cô "Ở đâu có hy vọng, ở đó có đời sống, nó đem đến cho chúng ta những can đảm mới, và làm chúng ta vững mạnh trở lại. (Where there's hope, there's life. It fills us with fresh courage and makes us strong again.)". Bởi vì Hy Vọng là sinh lực cho con người để tranh đấu đòi quyền sống, đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền. Người dân trong nước, dưới ách thống trị của nhà cầm quyền csVN, vẫn hướng về năm mới với tia Hy Vọng ở phía chân trời.

Nhìn lại tình cảnh trong nước thì nhà cầm quyền csVN hèn với giặc, ác với dân. Sợ TC là một chuyện, thế nhưng lại đàn áp dân chúng biểu tình chống TC thì hiển nhiên là hèn với giặc, ác với dân. Sao không nhớ câu:

Khôn ngoan đá đáp người ngoài 
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Chẳng qua đám quan lại cầm quyền toàn là hạng "Trói gà không chặt" và chỉ như là "Gà què ăn quẩn cối xay". Đối ngoại thì sợ, trong nhà thì hùng hổ như thể "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng". Mới đây Nguyễn Phú Trọng lại chứng tỏ cho thấy không hổ danh với cái tên Trọng Lú đã lú lẫn "bút sa gà chết" ký tên đồng thuận 15 điều để cúi đầu thần phục tàu phù. Có phải chăng dân ta đã chọn lầm con gà trắng chân chì:

Gà đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua
Gà trắng chân chì, mua chi thứ ấy

Tuy nhiên, con tạo xoay vần, thế giới đổi thay. Với chính phủ mới của Hoa Kỳ lên tiếng mạnh mẽ chống lại sự bành trướng, xâm lăng của TC ở Biển Đông, tia hy vọng lại loé sáng ở chân trời. Hy vọng một ngày:

Giặc sợ, giặc chạy về nhà, 
Trở ra gọi mẹ mổ gà khao quân.

Ngày ấy sẽ là ngày chúng ta nhìn thấy Thái Bình và những con vật gắn liền với dân gian lại trở về với nghĩa vụ của nó:

Chó giữ nhà, gà gáy sáng

Để rồi:

Ta về ta rủ bạn ta,
Nuôi lợn nuôi gà cày, cấy ta ăn.

Nhân ngày đầu năm, cây ra lộc mới, hoa nở mừng Xuân. Toàn ban biên tập của Đặc San Lâm Viên thân chúc quý đọc giả một năm mới tràn đầy Hy Vọng và an lành.

Lâm Viên
Ngày cuối năm Bính Thân
Powered by Blogger.